Friday, June 18, 2010

CARA MUDAH MENUKAR HURUF JAWI KEPADA HURUF RUMI


  1. Perhatikan huruf pertama yang digunakan untuk mengeja sebutan Huruf Jawi

    Contoh: Huruf Jawi ج = Jim    Maka gantian huruf      ج adalah huruf  J    Contoh: جاري = Jari

  2. Bagi huruf vokal ( a,e, i , o, u ) ialah


           a= ا         e pepet = tiada huruf gantian bagi e pepet

                               e taling = ي atau اي(bagi huruf besar)


          i = ي        o = و

         u = و


 

!!! e pepet ialah e yang di gunakan untuk mengeja perkataan seperti: mesti, emak, pergi


 

!!! e taling ialah e yang digunakan untuk mengeja: senget, beres, dewan


 

Contoh:
e pepet: mesti = مستي      huruf 'e' dibuang

e taling : beres = بيريس     e ialah huruf ي

Thursday, June 10, 2010

Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan vs Jawi Za’ba

Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan adalah kaedah ejaan jawi yang digunakan pada masa kini. Manakala kaedah ejaan Jawi Za'ba adalah kaedah yang digunakan sebelumnya. Kaedah ejaan jawi yang digunakan sekarang adalah berdasarkan ejaan suku kata tulisan Rumi. Seorang pakar tulisan jawi di Malaysia baru-baru ini telah mencadangkan agar Jawi Za'ba digunakan semula. Menurut beliau kaedah yang digunakan sekarang banyak menyebabkan kekeliruan terutamanya pelajar-pelajar sekolah. Kaedah Jawi Za'ba lebih mirip kepada sebutan Bahasa Arab iaitu sumber asal tulisan jawi. Menurutnya lagi warisan tulisan jawi lama-kelamaan akan hilang jika masyarakat terus menggunakan kaedah sekarang. Generasi muda tidak lagi mampu untuk membaca buku-buku yang ditulis dengan kaedah jawi Za'ba dan kaedah sebelumnya. Apa pun yang akan berlaku?? Sama-sam kita tunggu. Yang penting adalah memartabatkan tulisan jawi yang merupakan warisan utama Nusantara.

Belajar Jawi Kaedah AVU ZAR ZAD