Thursday, October 10, 2013

Kaedah e Taling dan e Pepet.

1) e taling ialah e yang digunakan untuk mengeja perkataan seperti:

    EKOR, TENGOK, SEPET, BERES

   KAEDAH  :  Gantian huruf jawi bagi e Taling adalah huruf ya (ي  )
                       
                         CONTOH:   BERES  = بيريس
                                             

2) E pepet ialah e yang digunakan untuk mengeja perkataan seperti:
     TELUR, KERAS, SEMUT, KERTAS

   KAEDAH :  Tiada gantian huruf jawi bagi e pepet. E pepet seolah-olah di buang atau ditiadakan dalam kaedah tulisan jawi.

                           CONTOH :  TELUR : تلور


No comments:

Post a Comment

Belajar Jawi Kaedah AVU ZAR ZAD