Friday, June 18, 2010

CARA MUDAH MENUKAR HURUF JAWI KEPADA HURUF RUMI


  1. Perhatikan huruf pertama yang digunakan untuk mengeja sebutan Huruf Jawi

    Contoh: Huruf Jawi ج = Jim    Maka gantian huruf      ج adalah huruf  J    Contoh: جاري = Jari

  2. Bagi huruf vokal ( a,e, i , o, u ) ialah


           a= ا         e pepet = tiada huruf gantian bagi e pepet

                               e taling = ي atau اي(bagi huruf besar)


          i = ي        o = و

         u = و


 

!!! e pepet ialah e yang di gunakan untuk mengeja perkataan seperti: mesti, emak, pergi


 

!!! e taling ialah e yang digunakan untuk mengeja: senget, beres, dewan


 

Contoh:
e pepet: mesti = مستي      huruf 'e' dibuang

e taling : beres = بيريس     e ialah huruf ي

No comments:

Post a Comment