Thursday, June 10, 2010

Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan vs Jawi Za’ba

Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan adalah kaedah ejaan jawi yang digunakan pada masa kini. Manakala kaedah ejaan Jawi Za'ba adalah kaedah yang digunakan sebelumnya. Kaedah ejaan jawi yang digunakan sekarang adalah berdasarkan ejaan suku kata tulisan Rumi. Seorang pakar tulisan jawi di Malaysia baru-baru ini telah mencadangkan agar Jawi Za'ba digunakan semula. Menurut beliau kaedah yang digunakan sekarang banyak menyebabkan kekeliruan terutamanya pelajar-pelajar sekolah. Kaedah Jawi Za'ba lebih mirip kepada sebutan Bahasa Arab iaitu sumber asal tulisan jawi. Menurutnya lagi warisan tulisan jawi lama-kelamaan akan hilang jika masyarakat terus menggunakan kaedah sekarang. Generasi muda tidak lagi mampu untuk membaca buku-buku yang ditulis dengan kaedah jawi Za'ba dan kaedah sebelumnya. Apa pun yang akan berlaku?? Sama-sam kita tunggu. Yang penting adalah memartabatkan tulisan jawi yang merupakan warisan utama Nusantara.

No comments:

Post a Comment

Belajar Jawi Kaedah AVU ZAR ZAD