Tuesday, May 22, 2012

Kaedah Huruf Kaf dan Ga


Setiap perkataan yang mempunyai huruf kaf [ک] atau ga [ ] yang berbunyi terbuka [a] di akhir biasanya termasuk di dalam hukum ini. Perkataan tersebut dieja dengan tanpa huruf vokal alif pada huruf kaf atau ga dalam kata tersebut.
 Contohnya:
Rumi
Jawi
baka
باک
angka
اڠک
sangka
سڠک
cempaka
چمڤاک
ketika
كتيک
mereka
مريک
Namun sekiranya perkataan tersebut mempunyai pola [a] terbuka pada kedua-dua suku katanya atau kedua-dua suku kata terakhirnya, dikatakan juga bahawa pengguguran vokal alifnya adalah kerana perkataan tersebut tidak terlibat dengan hukum Derlung. Maksudnya kata tersebut terlibat dengan kedua-dua hukum itu.
 Contohnya:
Rumi
Jawi
baka
باک
jenaka
جناک
Ada juga beberapa perkataan yang terkecuali daripada hukum ini. Kata dua suku kata yang suku kata pertamanya berbunyi [e] pepet dan juga kata serapan daripada bahasa asing dieja dengan huruf vokal alif diakhirnya.
Contohnya:
Rumi
Jawi
seka
سکا
etika
ايتيكا
tropika
تروڤيكا

Oleh: Tuan Haji Wan Mohd. Saophy Amizul b. Wan Mansor, DBP

No comments:

Post a Comment

Belajar Jawi Kaedah AVU ZAR ZAD