Monday, November 21, 2011

Kaedah imbuhan Se-, Ke- dan Me-

Setiap perkataan yang mempunyai imbuhan awalan se-, ke-, ataupun me-, hendaklah dirangkaikan ejaannya atau dengan kata lain imbuhan awalan tersebut hendaklah dieja secara bersambung dengan perkataan selepasnya.

 
Jenis Imbuhan
Kata Dasar Rumi
Kata Dasar Jawi
Kata Berimbuhan Rumi
Kata Berimbuhan Jawi
Se    (س )
Rumpun
رومڤون
Serumpun
سرومڤون
Ke (  ک  )
Dua
دوا
Kedua
کدوا
Me ( م   )
 Lukis
لوکيس
Melukis
ملوکيس

No comments:

Post a Comment

Belajar Jawi Kaedah AVU ZAR ZAD