Wednesday, October 12, 2011

Huruf Mahram dan Huruf Ajnabiy

Ustaz Abdul Manan b Ali, pengasas Kaedah Doktor Jawi telah membahagikan huruf-huruf jawi kepada dua jenis iaitu Huruf Mahram dan Huruf Ajnabiy.

1) Huruf-huruf Mahram : Huruf yang tidak boleh bersambung dengan huruf-huruf yang datang selepasnya.

    Huruf-huruf Mahram:   ا د ذ ر ز و ۏ

2)  Huruf - huruf Ajnabiy; Huruf-huruf Ajnabiy ialah huruf-huruf selain daripada Huruf Mahram.

No comments:

Post a Comment

Belajar Jawi Kaedah AVU ZAR ZAD